Menu

HOUSE OF GLAM SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Strykowska 47, 91-725 Łódź

House of Glam S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Strykowska 47, 91-725 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000837928, posiadająca numer NIP 7262680815 oraz numer REGON 385948249, o kapitale zakładowym w wysokości 106.363,00zł, opłaconym w wysokości 106.363,00zł

Przedstawiciel handlowy – Dystrybucja na terenie Polski
Anna Pokorska – tel. 736 850 718 / e-mail: anna.pokorska@houseofglam.pl

Dystrybucja na terenie Szwajcarii:
Vivienne Swiss Formula,
6074 Giswil, Schlossmattli 10
wpisana do Rejestru Handlowego Kantonu Obwalden pod nr CHE-187.795.891
Grażyna Koubova – e-mail: g.koubova@vivienneswissformula.com

Zamówienia bezpośrednio:
dystrybucja@houseofglam.pl

Prezenty korporacyjne:
tel. 737 495 581

Media:
media@houseofglam.pl

W dniach 18.05.2020 do 18.08.2020 odbyła się emisja akcji HOUSE OF GLAM S.A.
na stronie http://zdrowaswieca.pl

X